Dolgedraaid LustrumTrip

Het idee is gebaseerd op een sponsorloop in combinatie met het MTV programma ‘the trip’. Deelnemers doen in teams van twee mee aan een race om te liften van Groningen naar Rotterdam. De teams worden gesponsord door familie en vrienden en halen daarnaast tijdens de trip zoveel mogelijk geld op door middel van collecteren.
In grote lijnen is dit het plan: Op zaterdag 10 september gaan de deelnemers van start in Groningen met maar één missie, zo snel mogelijk naar Utrecht liften en gelijkertijd zoveel mogelijk geld bij elkaar collecteren voor KiKa. Dit belooft naast een grote uitdaging voor de deelnemers natuurlijk ook prachtige verhalen. In de loop van de dag zullen de teams arriveren in Utrecht, waar rustig kan worden nagenoten van dag 1! Op zondag volgt de tweede etappe richting ons eigen Rotterdam. Hier zal na de finish de openingsborrel van ons lustrum, het lustrum van het Heerendispuut Dolgedraaid van de Algemene Rotterdamsche Studenten Roeivereniging Skadi, plaatsvinden. Hier kunnen de verhalen van de afgelopen dagen uitgebreid worden gewisseld en kan natuurlijk de balans worden opgemaakt. Uiteraard wordt ook de cheque aan KiKa overhandigt!

Groningen, Utrecht, Rotterdam.