De vrouwen van ‘Lale’ (Turks voor Tulp)

De vrouwen van 'Lale' (Turks voor Tulp)Een groep oudere Turkse dames van de dagopvang hebben tijdens de kerstmarkt van het zorgcentrum Ariënshuis handwerkjes en lekkere hapjes verkocht. Zij hebben een bedrag van € 276,- opgehaald voor KiKa. Dit bedrag hebben zij symbolische overhandigd aan KiKa ambassadeur Bert Nijmeijer.

De vrouwen van 'Lale' (Turks voor Tulp)