De Kracht van Nuland

Op zaterdag 8 september 2012 zal in Gemeenschapshuis de Meent te Nuland een benefietevenement worden georganiseerd, waarvan alle opbrengsten zullen gaan naar KiKa. Dit evenement wordt volledig belangeloos georganiseerd door een groep enthousiaste Nulanders, die zich hiervoor hebben verenigd in Stichting De Kracht van Nuland. Een van hen heeft zelf van dichtbij meegemaakt hoe belangrijk het werk is dat KiKa verricht en er is dan ook bij allen een sterke drive aanwezig om dit evenement tot een groot succes te maken. Naast deze personen hebben tevens een aantal lokale bedrijven belangeloos hun medewerking toegezegd om deze avond en de daarvoor benodigde voorzieningen mogelijk te maken. De Kracht van Nuland wordt een gezellige avond met muziek en entertainment voor de inwoners van Nuland en omgeving, waarbij ze middels horecaopbrengsten en een dienstenveiling geld willen genereren voor KiKa. Om deze veiling mogelijk te maken zijn er natuurlijk items nodig, die zij kunnen aanbieden. Mocht u dit bericht lezen en ook een product of dienst beschikbaar willen stellen, dan is uw bijdrage natuurlijk van harte welkom. U kunt hiervoor een bericht sturen naar info@dekrachtvannuland.nl. Bij voorbaat hartelijke dank. Zij hopen er een gezellige avond van te maken. Een avond waar ze met medewerking van vele Nulanders een prachtig bedrag voor KiKa bij elkaar kunnen brengen, zodat ze daarmee veel kinderen die lijden aan kanker een betere en gezonde toekomst kunnen bieden. Meer informatie kunt u vinden op www.dekrachtvannuland.nl  of door een email te sturen naar info@dekrachtvannuland.nl
Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein te Nuland