De 80 van de Langstraat

Om iets te kunnen betekenen voor de toekomst van kinderen met kanker wil Steven Ermstang op 12 september 2009 een lange afstands wandeling doen in Waalwijk, Daar start om 21.00 uur de "80 van de Langstraat". Hij wil zich hiervoor laten sponseren door wie er maar wil. Dit iniatief is met veel enthousiasme bij de selectie van de voetbalvereniging, waar hij de sportverzorger is, ontvangen. Spontaan werden giften gedaan om hem alvast een begin te geven. Doneren kan tot de start op 12 september a.s. Daar hij veel verenigingswerk heeft gedaan zullen de giften nog wel meer worden. Voor vragen en sponsoring kun je een e-mail sturen naar steven_ermstrang@hotmail.com. .