Damiate Taptade voor KiKa

Damiate Taptade voor KiKaMet trots vieren wij ons in 2008 ons 60 jarig jubileum, en
ter gelegenheid hiervan willen wij graag een goed doel
koppelen aan dit jubileumjaar. Ons doel is om alle gelden
die worden opgebracht door de kaartverkoop te kunnen doneren
aan KIKA
meer info op www.damiateband.nl

Damiate Band Haarlem, opgericht in 1948, is een vereniging
met 140 leden onderverdeeld in een seniorenband (70 leden),
jeugdband (50 leden) en een onlangs gestart project Music-kids (20 leden). De vereniging levert een belangrijke
culturele en maatschappelijke bijdrage in Haarlem, denk
hierbij aan optredens als het Bloemencorso, Koninginnedag,
Mars der Muzikanten en natuurlijk de intochten van
Sinterklaas.

Naast de regionale optredens zijn wij ook
buiten de regio en zelf internationaal actief aan de
deelname van taptoe’s, corso’s en streetparade’s en
uiteraard onze eigen tweejaarlijkse Taptade.
Het doel van onze vereniging is bevordering van de
muziekbeoefening voor de jeugd in de meest ruime zin des
woords, en een wezenlijke bijdrage te leveren aan het
jeugdwerk, door te stimuleren tot deel te nemen aan het
openbare muziekleven, omdat dit niet alleen de ontwikkeling
van kinderen positief stimuleert, maar ook om met elkaar in
teamverband te werken en met elkaar een doel leren bereiken.

De bindende factor in onze vereniging is, dat er na de jeugd
ook aan de senioren de mogelijkheid geboden wordt om samen
met andere senioren in teamverband de muziek en activiteiten
voort te zetten.
Waarom de Damiate Taptade voor KiKa?
Met trots vieren wij ons in 2008 ons 60 jarig jubileum, en
ter gelegenheid hiervan willen wij graag een goed doel
koppelen aan dit jubileumjaar. Ons doel is om alle gelden
die worden opgebracht door de kaartverkoop te kunnen doneren
aan KiKa.

Onze vereniging bestaat voor ca. 50% uit jeugdleden van 7
tot 16 jaar die niet door ziekte beperkt zijn/worden in het
uitoefenen van hun hobby. Helaas worden er jaarlijks 500
nieuwe kinderen jaarlijks geconfronteerd met kanker, die
door behandeling in een sociaal isolement terecht komen.
Waarom heeft de bestrijding van kinderkanker extra steun
nodig? De behandeling en genezing van kinderkanker staat al
zo’n 10 tot 15 jaar stil op een ‘slagingspercentage’ van
circa 70%. Bijna 30% van alle kinderen met kanker sterft nog
steeds aan deze ziekte, terwijl men dankzij nieuw
genenonderzoek weet dat een sprong vooruit gemaakt kan
worden.

Wat ontbreekt is voldoende geld. De sprong vooruit
laat daardoor vooralsnog op zich wachten, een situatie
waarvoor kinderen met kanker (en hun naasten) de prijs
betalen!
Bestaande fondsen richten zich op alle vormen van kanker bij
volwassenen en kinderen. Kanker bij kinderen is veel
zeldzamer dan bij volwassenen. Gelukkig maar! Dit is
tegelijkertijd een probleem want daardoor richten deze
fondsen zich niet speciaal op kinderkanker.
Kika zorgt dat geworven fondsen ten goede komen aan de zeven
kinderkankercentra in Nederland. Om precies te zijn: aan
onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën
beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en
genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer
genezing en kwaliteit.
Ter gelegenheid van het jubileum willen de jeugd- en
seniorleden van Damiate daarom op deze wijze hun
verbondenheid tot uiting brengen met kinderen met kanker en
met het initiatief van Kika.

Damiate Taptade voor KiKa