Crematie van de heer Van Everdink

Bij de crematie van Dhr. van Everdink op 18 april 2012 in het Yarden crematorium "Goutum" te Goutum is er een kleine aktie gehouden voor KiKa. Deze aktie heeft 201,05 euro opgebracht.