Country festival Woudsend

Het KiKa country festival in Wousend op 18 okt. j.l. heeft het prachtige bedrag opgebracht van 3000 euro. Voor 2009 is Rheinland Music al weer bezig met de voorbereiding. Via deze weg wordt iedereen die aan het festival heeft meegewerkt ontzettend bedankt!