Congresboekje medisch congres

Op 1 juli organiseert het Integraal Kankercentrum Oost het congres "Allochtonen en Kanker, wie doet wat?". Het congres vangt om 16:00 aan in de St. Stevenskerk. Tijdens het congres worden lezingen en workshops gegeven voor verschillende doelgroepen (artsen, psychologen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, etc.) die uitgenodigd zijn. Tijdens het congres wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan bezoekers voor het congresboekje "sterven en rouwen in een multiculturele samenleving" waarvan de opbrengst naar KiKa zal gaan.
Sint Stevenskerk Nijmegen