Communie 2010 St.Jan de Doper

De communiecantjes uit de geloofsgemeenschap St.Jan de Doper te Kilder willen graag stil staan bij het feit dat niet alle kinderen het altijd even goed of leuk hebben. Zij willen daarom graag een bijdrage leveren.
Dit jaar gaan de kinderen uit de geloofsgemeenschap St.Jan de Doper te Kilder op 5 april voor het eerst ter Heilige Communie. Deze dag is voor hen een feestelijke dag die uitgebreid wordt gevierd met familie en vrienden. Juist op deze dag is het belangrijk om even stil te staan bij het feit dat lang niet alle kinderen het even goed of even leuk hebben. Dit kunnen kinderen zijn die in slechte omstandig leven (zoals landen in oorlog, na rampen, derde wereld landen e.d.) maar ook kinderen die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn. Gezond zijn is niet altijd zo vanzelfsprekend. Op deze feestelijke dag krijgen de kinderen veel kadootjes (vaak ook in de vorm van een geldbedrag). De kinderen uit de geloofsgemeenschap staan een gedeelte hiervan af en doneren dit gezamelijk aan KiKa. Zo werken zij samen aan een betere toekomst voor kinderen, en leren zij ook andere kinderen te helpen.
communie 2010 St.Jan de Doper