BKF Klanten steunen mee

BKF Klanten steunen KikaB.V. Kraanbedrijf BKF heeft een actie verbonden aan het jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek, dat werd gehouden in januari-februari van 2011. Voor elk ingevuld terug ontvangen antwoordformulier doneert BKF dit jaar namelijk €5,- aan KiKa.
B.V. Kraanbedrijf BKF verhuurt bemande mobiele hijskranen in Noord- en Midden Nederland. Als onderdeel van onze ISO 9001 certificering organiseren wij elk jaar een klanttevredenheidonderzoek onder een aantal van de klanten. Natuurlijk willen zij graag zoveel mogelijk reacties op dit onderzoek ontvangen. Daarom werd dit jaar besloten de klanten een extra stimulans te geven om hun antwoordformulier terug te sturen, door per terug ontvangen formulier € 5,- te reserveren voor KiKa. Voor meer informatie over BKF zie www.bkf.nl.

BKF Klanten steunen Kika