Bijdrage bij stemmen Zwembad van het Jaar Verkiezing

Voor iedere stem die wordt uitgebracht bij de Zwembad van het Jaar Verkiezing wordt door de organisatie van de verkiezing en de sponsors 5 cent overgemaakt aan KiKa. Dus breng nu je stem uit en steun KiKa;

Website: http://www.zwembadvanhetjaar.nl

 

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:0|label:’|0,0&sensor=false ‘