Beeld voor KiKa

Anita gaat een kunstwerk bouwen voor KiKa. Tijdens de bouw zal er veel aandacht voor worden gevraagd en de mogelijkheid worden gegeven om donaties te doen. Als het kunstwerk klaar is, zal het een periode worden tentoongesteld om zo nog meer aandacht voor KiKa te vragen. Aan het begin van de zomer 2014 wil Anita het te koop aanbieden en de gehele opbrengst van het beeld en de gedane donaties op locatie aan KiKa doneren tbv onderzoek naar kanker bij kinderen.

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:7|label:’|0,0&sensor=false ‘