Bazaar Via Futura

De verschillende werksoorten van Via futura (organisatie voor kinder- en jeugdvoorzieningen) locatie Ouverturelaan organiseert een bazaar voor de ouders en kinderen van deze locatie. Er worden spelletjes en activiteiten georganiseerd baarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan KiKa. De bazaar vindt plaast op 18 september 2010 locatie Ouverturelaan 101-103 in krimpen a/d IJssel. tijdstip 11.00 tot 15.00