Basisschool De Driemaster in Bergen op Zoom

basisschool De Driemaster in Bergen op ZoomDonderdag 20 mei was een heel bijzondere, dubbele dag voor De Driemaster locatie Populierlaan. In de ochtend kreeg de school het bericht dat 1 van de kinderen overleden was aan kanker. Diezelfde avond werd op het schoolplein een fancy fair gehouden waarvan de opbrengst bestemd was voor KiKa. Een toevallige samenloop.
Mensen hadden een dubbel gevoel, maar het overlijden van Halil Kocaman had wel weer extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk de actie voor KiKa was en daarom ging de Fancy Fair toch door. Er waren diverse activiteiten zoals spijkerbroek hangen, sjoelen, schminken en het totale gewicht van het team kon geraden worden. In diverse kraampjes waren limonade, snoep en muffins en KiKaberen te koop. De Driemaster heeft, samen met de opbrengst van de KiKaberen, een bedrag van € 1280,- opgehaald. De cheque voor dit bedrag is op 29 juni overhandigd aan Perla de Heer, ambassadrice van KiKa.