Amigo Leiden jubileum concert in Corpus 20 november a.s.

Show- en Marchingband Amigo uit Leiden zal in het kader van haar vijftienjarige jubileum op zaterdag 20 november 2010 een bijzonder concert verzorgen. Een groot deel van de kaartverkoop en andere opbrengsten zal ten goede komen van KiKa. Om de maatschappelijke betrokkenheid van Amigo uit te drukken heeft de jubileumcommissie in een vroeg stadium de wens geuit om aan dit jubileumconcert een goed doel te verbinden. Tijdens de zoektocht naar een geschikte "Leidse" locatie, kwam Amigo in contact met het nieuwe museum Corpus. Dit museum bleek nauwe banden te hebben met KiKa. Een aantal intensieve besprekingen heeft er nu voor gezorgd dat het jubileumconcert in Corpus in het teken zal staan van KiKa. Door alle partijen is dit initiatief met zeer veel enthousiasme ontvangen! Noteert u dus alvast zaterdag 20 november 2010 in uw agenda, want dit gaat iets bijzonders worden wat u niet wilt missen! De kaartverkoop, waarvan een groot deel ten goede van KiKa zal komen, is inmiddels in volle gang. Wees er snel bij want het loopt storm! Voor meer informatie betreffende dit bijzondere concert en de startdatum van de kaartverkoop, kunt u een kijkje nemen op: www.amigo-leiden.nl. tickets@amigo-leiden.nl Corpus Museum Leiden www.corpus-experience.nl.