Afscheidsreceptie bij het Kadaster van Peter van Rijswijk

In plaats van attenties is er geld ingezameld voor KiKa.
Dit heeft plaats gevonden op 4 februari en heeft € 1250,– opgebracht.