Aegonauten reunie Grijpskerk

Oud medewerkers van Auto Onderlinge/AGO/AEGON van de vestigingen in Groningen (tot 1989) hebben op 25 mei j.l. een reünie gehouden. Op deze reünie waren 128 personen aanwezig en aangezien ze financieel de zaken goed hadden geregeld hebben zij uiteindelijk een bedrag van € 256,98 overgehouden. Spontaan is toen besloten om dit bedrag aan KiKa te doneren. Er is daarom een donatieformulier ingevuld, zodat KiKa met dit bedrag weer een steuntje in de rug krijgt voor al het goede werk wat ze verrichten om kinderen met kanker een kans op genezing te geven.

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:5|label:’|0,0&sensor=false ‘