Activiteitenavond Groene Hart Rijnwoude

Op dinsdag 10 februari zetten de leerlingen hun beste beentje en schaats voor om geld in te zamelen voor KIKA. Overdag gaat de bovenbouw gesponsord schaatsten en ’s avonds zet de onderbouw zich in voor het goede doel d.m.v. allerlei activiteiten, rommelmarkt, spelletjes, maar er is ook aan de inwendige mens gedacht! tijd: 18.30 tot 20.00.
www.scopescholen.nl

Groene Hart Rijnwoude, Ds. v.d. Boschsstraat 1, Hazerswoude-dorp