20 ste verjaardag Slender You Nederland

20 jarig bestaan van Slender You NederlandEen ieder die slendert bij Slend You Nederland wordt uitgenodigd gedurende de maand juli 2008 een bijdrage in de bus te doen t.b.v. KiKa
Eind van de maand juli wordt de stand opgemaakt en dan overgemaakt aan KiKa. De klanten hebben hier een email over gehad met de mededeling dat zij zo hun 20 jarig bestaan willen vieren.

Slender You Nederland Laan van Meerdervoort 1803 2555 BX Den Haag