10 jarig jubileum De Kanaken

Op 22 september 2013 zal het koor De Kanaken het 10-jarig jubileum vieren in het vestzaktheater van het Zwijshoofd in Bergen op Zoom. Tussen 14.00 en 18.00 uur zal De Kanaken samen met 3 andere koren (De Batraven, Oog-Tij en de Kaaivrouwen allen uit Bergen opZoom) beurtelings hun (veelal zeegerelateerde) liederen ten gehore brengen. Tijdens dit muziekevenement zal De Kanaken hun CD ter verkoop aanbieden voor € 10. De opbrengst hiervan willen zij geheel ten goede doen van KiKa. Tevens willen zij ter plekke collecteren.

http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?maptype=’satellite’\&center=0,0&size=0x0&zoom=0&markers=color:8|label:’|0,0&sensor=false ‘